Exchanges & returns (Scroll down for Swedish)

All Sales are final. All items on purchased on sale are not eligible for refunds or exchanges. 

During 14 days following the delivery of your order, you may request exchange or refund of items, which you must return to us in perfect condition and accompanied by the original packing list. Shipping charges on returned merchandise are at the customer's expense. Cornelia Webb will not charge additional shipping on exchanges. 

Refunds for returned merchandise will be made within two weeks of the return of the product. Returns will only be accepted if the product is in original condition and with its packaging.

You are responsible for the shipping of returned items back to Cornelia Webb. Items lost in transportation will not be compensated for. Shipping charges on returned merchandise are at the customer's expense. Note that additional duties and/or taxes will not be refunded. Neither will shipping costs. For countries within the EU, VAT will be included in the refund.

All exchanges are subject to availability.

Faulty items will be exchanged to the same type of product, subject to availability. Refunds for faulty items can be made within the 14-day period following delivery.

Exchanges and returns can only be made as described Cornelia Webb instructions.

How to proceed with an exchange?
If you wish to exchange your product, send us a mail to info@corneliawebb.com with your order number, what you wish to send back and what you would like to exchange it for. Send your piece back in its original package with the delivery note and we will exchange it as soon as the package returns to us. If you feel unsecure in how to proceed and want to speak to us you can call  +46 8 400 581 81 (mon- fri 09.00-18.00 (9am-6pm)) 


How to proceed with a return?
If you wish to return your product, send us an email to info@corneliawebb.com with your order number, what you wish to send back and why. Then send your piece back in its original package and delivery note. If you feel unsecure in how to proceed and want to speak to us you can call  +46 8 400 581 81 (mon- fri 09.00-18.00 (9am-6pm)) 

Return/exchange items send to: 

Cornelia Webb

 AB
Svartensgatan 12 nb 
116 20 Stockholm

 

Material guide

We have a special love and respect for raw materials. Like scars and wrinkles on human bodies are signs of an eventful life, wear and cuts on a piece of jewelry will be signs of its story and presumably remind the wearer of happy memories.

Brass

Brass is a soft and heavy material that ages beautifully. Brass may oxidize with time, embrace it or get the original color back with a polishing agent for brass (one for copper will also work) To speed the process of aging, wear it in the shower, leave it in damp rooms, and wear a lot of perfume or lotions. To slow it down, do the contrary.

925 silver

Is a soft metal, softer then brass, so it can get nicks and notches with heavy use. It too oxidizes and can be cleaned with a polishing agent (one for silver). 

Oxidized 925 silver which loses its color, can be oxidized again with a special agent to get the blackness back.

Plated pieces

All of our plated pieces are thick plated on brass or 925 silver. Depending on use, plated pieces will wear, meaning that they will become personalized pieces, each revealing in its own unique way. To slow the process of aging, avoid water and damp rooms, perfume, lotions or chemicals that can damage your jewelry. Plated pieces can be gently cleaned with a soft cloth.

Diamonds, pearls and stones

All of our semi- precious and precious stones are natural and can vary in size and color, which makes each pieces of jewelry unique. Diamonds are purchased from authorized diamond traders, they are controlled, graded and only comes from countries with good conditions.

 

Svenska

Byten & returer
Under 14 dagar efter leverans av din order kan du byta eller returnera ditt köp. Varan skall då återsändas till oss i perfekt skick och åtföljts av den ursprungliga följesedeln och eventuell faktura. 

Frakt på returnerade varor är på kundens bekostnad. Cornelia Webb kommer dock inte att debitera extra frakt på byten. 

Återbetalning för returnerade varor kommer att göras till den ursprungliga köparen inom två veckor efter det att varan åter finns hos oss. Kostnader för kortköp, paypal eller klarna kommer ej att återbetalas.

Returer accepteras endast om produkten är i original skick med tillhörande förpackning. Du ansvarar för leverans av produkter tillbaka till Cornelia Webb. Förlorade produkter i transporter kommer inte att kompenseras. 

Alla utbyten sker i mån av tillgång.

Felaktiga produkter kommer att bytas ut till ett nytt exemplar, med reservation för brist på tillgänglighet. Har du fått en felaktig produkt måste detta meddelas Cornelia Webb inom 14-dagar efter leverans.

Utbyten och returer kan endast göras enligt Cornelia Webb instruktioner.

Hur du går vidare med ett utbyte?
Om du vill byta ditt smycke så mailar du oss på info@corneliawebb.com Vi behöver veta vad det är du vill byta, ordernummer samt vad du vill mot. Du skickar sedan tillbaka produkten i sin original förpackning med tillhörande fraktsedel och vi skickar det nya smycket så snart vi har erhållit returen. Är du osäker så når du oss på telefon nummer 08-400 581 81

Kom ihåg att smycken köpta under en utförsäljning/rea inte går att byta eller returnera.

Hur du går vidare med en retur?
Vill du returnera ditt smycke så mailar du oss på info@corneliawebb.com med ditt ordernummer, vilka/vilket objekt du vill returnera och varför. Detta för att vi ska kunna bli bättre. Du skickar sedan tillbaka produkten/produkterna i sin original förpackning med tillhörande fraktsedel, och vi gör en återbetalning. Är du osäker når du oss på telefon nummer 08-400 581 81.

Returer och byten skickas till:

Cornelia Webb

 AB
Svartensgatan 12 nb 
116 20 Stockholm


Materialguide

Vi har en speciell förkärlek och respekt för råmaterial. Lika som ärr och rynkor på våra kroppar är tecken på ett innehållsrikt liv är slitage och rispor på ett smycke ett tecken på dess historia och minnen.

Mässing

Mässing är ett mjukt och massivt material som åldras vackert. Mässing kan oxidera med tiden, omfamna det eller återfå den ursprungliga färgen med ett polermedel för mässing (en för koppar fungerar också) För att påskynda oxideringen, bär den i duschen, lämna den i fuktiga rum och använd parfym eller hudkräm. För att sakta ner processen, gör tvärtom.

925 silver

Är en mjuk metall, mjukare än mässing, vilket gör att det kan bli små hack och rispor i ytan.  Liksom mässing kan silver oxidera, vilket går att polera upp med ett särskilt putsmedel anpassad för silver.

Oxiderat 925 silver som tappat färg, kan återfå sin svärta genom att oxideras igen med ett särskilt medel.

Pläterade smycken

Alla våra pläterade smycken har tjock pläterring på mässing eller 925 silver. Beroende på användning, kommer ytan att slitas, vilket innebär att de kommer att bli personliga, på sitt eget unika sätt. För att bromsa åldrandet, undvik vatten och fuktiga rum, parfym, lotion eller kemikalier som kan skada dina smycken. Pläterade smycken kan rengöras försiktigt med en mjuk trasa.

Diamanter, pärlor och stenar

Alla våra halvädelstenar och ädelstenar är naturliga och kan variera i storlek och färg, vilket gör varje smycke unikt. Diamanter köps från godkända diamanthandlare, är kontrollerade, sorterade och kommer endast från länder med goda förutsättningar.